Realizace probíhá ve dvou etapách:

  1. přípravná – realizace rozvodů
  2. osazení systému jednotkami a uvedení systému do provozu

Před samotnou realizací je podepsána smlouva jejíž součástí je také výčet stavební připravenosti, která je nezbytná k tomu, aby mohl náš realizační tým začít s pracemi.

Rozvody už mám, potřebuji pouze jednotku

I na toto jsme připraveni. Zašlete nám projekt svých zrealizovaných rozvodů a my vám přijedeme pouze osadit jednotku. K tomu potřebujeme vaše písemné objednání jednotky 10 týdnů předem.

Po realizaci následuje předání stavby

Součástí předávací dokumentace je:

  • protokol o uvedení zařízení do provozu, který je potřeba v případě, že si žádáte o dotace v programu Nová zelená úsporám.
  • proškolení
  • naplánování servisní prohlídky