Projekce

Projekční tým naší sesterské společnosti Evora Design vám zařídí všechny potřebné projekty a správný návrh všech technologií od vzduchotechniky, zdravotechniky, fotovoltaiky, vytápění, až po centrální vysavač. S naším týmem se můžete spolehnout, že budete mít na své straně odborníky, kteří vám pomohou s každým aspektem technického zázemí vaší budovy. Díky tomu, že jsou u nás všechny služby pod jednou střechou, vám dokážeme poskytnout rychlé, precizní a efektivní řešení na klíč s ohledem na váš komfort.

Projektujeme TZB pro tyto typy objektů

Stupně projektové dokumentace, které vám vypracujeme:

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DSP)

Dokumentace obsahuje:

 • seznam strojů a zařízení se základním popisem technických parametrů

 • výkresová část s jednočárovým zakreslením hlavních tras

 • technická zpráva

 • Dokumentace definuje použitá zařízení a systémy v podrobnosti dokládající dodržení normových hodnot a právních předpisů. Dokumentace vymezuje základní materiálové standardy a provozní vlastnosti systému.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

Dokumentace obsahuje:

 • slepý rozpočet

 • rozpočet

 • výkaz výměr

 • seznam použitých prvků

 • seznam strojů a zařízení s popisem technických parametrů

 • výkresová část s podrobným zakreslením potrubních tras

 • technická zpráva

 • Jedná se o rozšířenou dokumentaci pro provádění stavby, definuje použitá zařízení a systémy v podrobnosti dokládající dodržení normových hodnot a právních předpisů. Dokumentace vymezuje materiálové standardy a provozní vlastnosti systému. Uvádí přesné specifikace navržených zařízení. Definuje požadavky na související profese.

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI (DZS)

Dokumentace obsahuje:

 • seznam strojů a zařízení s popisem technických parametrů

 • výkresová část s podrobným zakreslením potrubních tras

 • technická zpráva

 • Dokumentace definuje použitá zařízení a systémy v podrobnosti dokládající dodržení normových hodnot a právních předpisů. Dokumentace vymezuje materiálové standardy a provozní vlastnosti systému. Uvádí kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. Definuje požadavky na související profese.

PROJEKT UŽ MÁM

Zašlete nám ho, my pro vás uděláme:

 • Zhodnocení vašeho projektu.
 • Cenovou nabídku na realizaci dle vaší projektové dokumentace.

Pokud se ukáže váš projekt jako nedostačující, řešíme následně překreslení projektu a vypracování výkazu výměr. Na základě nového výkazu výměr pak vznikne cenová nabídka, které je potřeba na realizaci projektu naší firmou.