Fotovoltaika

Elektrická energie za pouhou 1 Kč/kWh

Fotovoltaické elektrárny (FVE) jsou často vnímány jako drahé investice. Nicméně při pohledu na celkovou životnost systému, která spolehlivě přesahuje 20 let, se investice do FVE stává mnohem atraktivnější. Pokud rozpočítáme náklady na pořízení, instalaci a údržbu FVE během její životnosti, můžeme zjistit, že celkové náklady na vyrobenou energii jsou ve skutečnosti velmi příjemné a pohybují se okolo 1 Kč/kWh*.

To znamená, že náklady na energii vyrobenou touto FVE činí pouze 1 Kč za 1 kWh, což je konkurenceschopná cena ve srovnání s tradičními zdroji energie. Navíc, fotovoltaika je čistá a obnovitelná forma energie, která přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů a k ochraně životního prostředí.

Důležité je také poznamenat, že náklady na fotovoltaické systémy klesají a jejich účinnost se zvyšuje, což znamená, že v budoucnu by mohla být cena za 1 kWh ještě nižší.

* Propočet návratnosti se může mírně lišit v závislosti na různých cenách instalace a dalších faktorech, jako jsou údržba, opravy, míra výroby energie a další. Nicméně, odchylky jsou obecně malé.

Proč si pořídit fotovoltaiku i na vaši střechu?

Moderní technologie: FVE představuje moderní, inovativní technologii, která může zvýšit vnímání hodnoty nemovitosti. Lidé často vnímají domy s FVE jako pokrokové a dobře udržované. FVE snižuje spotřebu energie z tradičních zdrojů, což činí nemovitost energeticky účinnější. Energeticky účinné domy jsou atraktivnější pro kupce, neboť přinášejí nižší provozní náklady a menší závislost na nestabilních cenách energie.

Energetická účinnost: FVE snižuje spotřebu energie z tradičních zdrojů, což činí nemovitost energeticky účinnější. Energeticky účinné domy jsou atraktivnější pro kupce, neboť přinášejí nižší provozní náklady a menší závislost na nestabilních cenách energie.

Ekologická udržitelnost: FVE využívá obnovitelný zdroj energie, sluneční světlo, a tím snižuje emise skleníkových plynů. Zájem o ekologicky šetrné domy roste, protože stále více lidí si uvědomuje důležitost ochrany životního prostředí.

Energetická nezávislost: Vlastníci nemovitostí s FVE se stávají méně závislými na dodavatelích energie a jejich cenových výkyvech. Energetická nezávislost je pro mnoho lidí atraktivní, protože snižuje riziko vystavení se nestabilitě na trhu s energií.

Podrobný výpočet FVE 20let/1kWh

  1. 10 kWp FVE vyrobí za rok cca 10 MWh (10 000 kWh). Za 20 let (životnost FVE je vyšší) vyrobí cca 200 MWh (200 000 kWh).
  2. Pořizovací cena FVE s dotací: Pořizovací cena FVE (bez bateriového úložiště) cca 405 000 Kč. Předpokládejme, že získáte dotaci ve výši 185 000 Kč. Po zohlednění dotace činí pořizovací cena FVE: 405 000 Kč - 190 000 Kč = 215 000 Kč.
  3. Cena za 1 kWh během životnosti FVE s dotací: 215 000 Kč (pořizovací cena s dotací) / 200 000 kWh (vyrobená energie za 20 let) = 1,075 Kč/kWh

Shrnutí

Rychlá návratnost investice

Vzhledem k dnešním cenám energie, které dosahují i 7 Kč/kWh, a nestabilitě na trzích se investice do fotovoltaických systémů stává ještě atraktivnější. Vyšší ceny energie z tradičních zdrojů zvyšují úspory získané z fotovoltaických systémů, což vede k rychlejší návratnosti investice, která se s dotací dnes pohybuje okolo jen 5let.

Ekologická udržitelnost

FVE využívají obnovitelný zdroj energie, sluneční světlo, což snižuje emise skleníkových plynů a přispívá k ochraně životního prostředí.

Zvýšení hodnoty nemovitosti

FVE zvyšují hodnotu nemovitosti díky energetické účinnosti, ekologické udržitelnosti, energetické nezávislosti a moderní technologii.

Stabilní výroba energie

FVE poskytují stabilní zdroj energie, který je méně závislý na nestabilitě trhu s energií a cenách.

Snadná údržba

FVE mají obecně nízké náklady na údržbu a dlouhou životnost, což činí tuto technologii spolehlivou a efektivní.

Nezávislost na geopolitických událostech

FVE snižují závislost na dovozu energie a zlepšují energetickou bezpečnost, což snižuje vliv geopolitických událostí na ceny energie.

Protiinflační investice

Pokud ceny energie rostou v důsledku inflace, úspory (zisky) získané z vlastní výroby energie pomocí FVE se zvyšují. To znamená, že hodnota investice do FVE roste v souvislosti s rostoucími cenami energie i inflací obecně. Zhodnocení čistě v matematické podobě se pohybuje kolem 20%..


Snížení nákladů

Díky instalaci fotovoltaického systému můžete ušetřit až 80 % na nákladech za elektrickou energii.

Pro financování instalace máte na výběr buď možnost zaplatit hotově, nebo vám můžeme pomoci získat výhodný úvěr na vaši instalaci.

Individuální řešení přímo pro vás

Pro vás navrhujeme individuální a komplexní řešení, které bude přizpůsobeno vašemu domu, vašim potřebám a za cíl bude mít co nejvyšší optimalizaci výkonu. 

Šetříte přírodu a získáte nezávislost

Díky výraznému snížení uhlíkové stopy přispíváte ke šetrnosti k životnímu prostředí.

Při výpadku proudu už se nemusíte bát problémů, protože jste energeticky nezávislí.

Evropská záruka

30 let na výkonnost solárních panelů

až 25 let na střídače

Realizace na klíč

Elektrárnu vám zhotovíme po celé České republice. Instalaci provedeme a podáme žádost o připojení k distribuční soustavě.


Dotace až 225 000,- / 285 000,-

Vyřídíme za vás dotaci z programu Nová zelená úsporám. Zajistíme dokumentace a vyřízení veškeré administrativy.

Proč svěřit vaši fotovoltaickou elektrárnu právě nám?

  1. Kvalita a bezpečnost na prvním místě: Používáme nejvyšší kvalitu systémů se všemi důležitými bezpečnostními prvky, včetně protipožární a proti přepěťové ochrany.

  2. Spolehlivé komponenty od předních výrobců: Spolupracujeme s renomovanými světovými značkami jako SWISS SOLAR, MEGASOL a SOLAX, což nám umožňuje ručit za kvalitu a dlouhou životnost našich komponent.

  3. Profesionální návrh a plánování: Využíváme špičkový návrhářský software PV*SOL premium pro modelaci a optimalizaci FVE, což nám umožňuje identifikovat a eliminovat slabá místa a potenciální rizika.

  4. Odborná instalace: Zajišťujeme komplexní instalace pro domácnosti, včetně řízení systému, s důrazem na kvalitu a profesionální provedení.

  5. Individuální řešení pro vaše potřeby: Pro každého klienta vytváříme přesná a funkční řešení, která odpovídají konkrétním potřebám a možnostem dané nemovitosti.

  6. Realistické přístupy, maximální výnos: Naším hlavním cílem je poskytnout unikátní řešení, které maximalizuje výnosy při optimálních nákladech. Neslibujeme "vzdušné zámky" - místo toho pečlivě zohledňujeme požadavky zákazníka, možnosti v dané lokalitě, stavbě a umístění, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku.

  7. Působíme na trhu již 13 let, což garantuje záruku kvality a spolehlivosti! Tato dlouhá historie svědčí o 100% schopnosti pečovat o své zákazníky a vždy splnit daná očekávání a sliby.

Jak naše řešení fungují v praxi?

Jaké dotace mohu na fotovoltaiku využít?