Rodinný dům Kociánka

18.01.2017

Architektonické řešení stavby vychází z charakteru lokality, zadávacích podmínek objednatele a limitů využití pozemku. Objemové řešení stavby je založené na skladbě několika objemů s různou výškou a osazení v terénu.

Na snížené úrovni vjezdu a vstupu na pozemek je umístěn objem vstupních a technických prostor s garáží. Tato hmota je navržena s menším odstupem od veřejného prostoru, předstoupením vůči hmotě hlavní vymezuje – společně s výškovým uspořádáním – privátní prostor zahrady vůči polootevřenému vstupnímu prostoru stavby. Snížení této hmoty stavby je využito také pro větší skladbu terasy na úrovni ložnice.

Na úrovni zvýšené privátní zahrady je navržena hlavní hmota domu – dvoupodlažní korpus s předstupujícími loggiemi na osluněných fasádách a navazující terasou na sníženém objemu garáže.

Celkové objemové řešení – skladba různých výškových úrovní a drobnějších hmot – důsledně využívá prostorových možností pozemku, zároveň udržuje přívětivé měřítko stavby i velkou škálu prostorů od interiéru, přes venkovní kryté terasy až po otevřený exteriér stavby.

Formální řešení stavby a zejména fasád respektuje principy nízkoenergetické stavby, na prosluněných fasádách je navrženo maximum prosklených ploch s exteriérovým stíněním, zatímco neosluněná severovýchodní fasáda je v maximální míře uzavřena.

Architektonické řešení vnějšího pláště stavby a kompozice hmot je navrženo střídmé, přiměřené, s minimem výrazových prostředků a materiálů, a to s cílem zajistit trvalou formální hodnotu stavby, imunní vůči aktuálním a tedy krátkodobým módním trendům.

Dispoziční řešení stavby je založeno na principech osvědčené tzv. "lodní" dispozice, která je v tomto případě doplněna konceptem polopater a snížené technické části. Dispoziční řešení důsledně využívá osluněné části pozemku a zakládá nízkoenergetický koncept stavby – všechny obytné místnosti jsou orientovány na osluněnou jihozápadní stranu, zatímco prostory zázemí a komunikací jsou umístěny podél severní fasády stavby.