Instalace technologie LOGITEX s bojlerem DRAŽICE

ČESKO-SLOVENSKÁ PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE 


Doporučení počtu 4-6 panelů přizpůsobujeme vašim individuálním potřebám s výkonem až na max. 2,3kW. Díky tomu lze dosáhnout vyššího výstupu energie i za méně příznivého počasí, což vede k výrazným úsporám elektrické energie a zvyšuje roční výkonnost celého systému.

SWISS SOLAR jako švýcarský výrobce panelů poskytuje záruku na výkon po dobu 30 let, která platí v rámci Evropy. SWISS SOLAR nabízí nejvýkonnější solární moduly s maximální účinností až 21,57 % 

Přímé využití energie z fotovoltaických panelů bez potřeby připojení do distribuční elektrické soustavy (off-grid)

Vyrobená stejnosměrná (DC) elektřina z FV panelů se nemění na střídavou (AC)

Nejsou ztráty z přeměny elektřiny z DC na AC  |  Automatické přepínání DC elektřiny mezi výrobky LOGITEX

100% možnost využití fotovolatického zdroje, možné připojení i k měniči DC/AC  | 

Dlouholetý spolehlivý provoz s celoroční efektivní výrobou tepla a chladu.

Bezpečná montáž elektro specialistů s revizní správou a všemi patřičnými dokumenty.

Jednoduchá instalace v jeden den s minimálními stavebními úpravami včetně střešní instalace.


A jak to celé funguje

Když slunce svítí na fotovoltaické panely, ty vytvářejí energii. Tato energie se přímo posílá do bojleru a ohřívá vodu, aniž by došlo k jakýmkoli ztrátám. Jakmile je voda teplá podle vašich představ a panely stále vyrábějí energii, můžete tuto energii využít v zásuvce u bojleru (AC 230V) na cokoli potřebujete. Pokud slunce nesvítí dostatečně, bojler se ohřeje klasickým způsobem. Díky tomuto chytrému systému LXDC POWER BOX (součást instalace), využijete co nejvíce sluneční energie a zároveň máte jistotu, že voda bude vždy teplá. 

Je to jednoduché, rychlé na instalaci a okamžitě Vám to přináší benefity. Všechny podrobnosti Vám rádi zodpoví náš technický a obchodní tým. 


Stručně o dotaci NZÚ Light

Od 2. května 2023 je NZÚ Light rozšířena o podporu fotovoltaických systémů určených pro ohřev vody. Vyčleněná částka je 6 mld Kč (přes 44% je již vyčerpáno).

Kolik získáte díky dotaci NZÚ Light? 

  • 90 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody s výměnou bojleru
  • 60 000 na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody využívající stávající bojler
  • Finanční prostředky možno čerpat předem – zálohou
  • Podporována opatření provedená po 12. září 2022
  • Žádat můžete i v případě, že jste již podali žádost o dotaci nebo získali dotaci na zateplení a výměnu oken a dveří z NZÚ Light

Kdo může žádat o dotaci? 

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

  • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě.

Kolik běžná domácnost ušetří? 

Průměrná úspora na nákladech spojených s ohřevem teplé užitkové vody se typicky pohybuje v rozmezí 70-80% původní spotřeby. Výše úspor je samozřejmě individuální a v současné době se pro různé domácnosti pohybuje v intervalu od 8 000 Kč do 14 000 Kč každý rok!

Proč instalaci právě od nás?

S více než 13 lety zkušeností na trhu a tisícem referencí, včetně spolupráce s významnými zákazníky, nejsme na poli realizace projektů žádní nováčci. Naše práce se rozprostírá napříč Českou republikou, a díky naší vynikající kvalitě a odbornému know-how jsme vyhledáváni zákazníky i ze zahraničí. Máme na svém kontě úspěšné realizace nejen ze Slovenska, ale i z Německa a Rakouska. 

Jako jediná společnost v ČR přinášíme několik variant instalací, včetně česko-slovenského inovačního systému, doplněného o moderní bojler značky Dražice. Doporučení počtu panelů přizpůsobujeme vašim individuálním potřebám s výkonem v rozmezí 2-3kWp. Díky tomu lze dosáhnout vyššího výstupu energie i za méně příznivého počasí, což vede k výrazným úsporám elektrické energie a zvyšuje roční výkonnost celého systému. 

Na co si dávat pozor?

Na trhu se nyní objevuje čím dál více nabídek instalací zařízení pracujících v tzv. "ostrovním systému". Tyto systémy nejsou připojeny k běžné síti 230V. Při nedostatečného osvětlení  solárních panelů (když není osvit slunečního záření dostatečný) může dojít k tomu, že nebude zajištěn dostatečný ohřev vody. V takových situacích se zákazníci často ocitnou v situaci, kdy musí buď ručně přesměrovat přívodní kabel do funkční zásuvky s napájením 230V, nebo čelit nedostatku stabilně ohřáté vody. Příkladem těchto zařízení jsou ECO Solar Boost či Green Boost Solar. Ačkoliv mohou splňovat kritéria pro dotaci NZÚ light, fungují výhradně v ostrovním režimu. 

GARANCE 13 LET ZKUŠENOSTÍ