ISO 16890: nové skupiny značení filtrů

Pichler nově zavedl značení filtrů dle normy ISO16890

Ze studií zkoumající účinky jemného prachu na lidské zdraví, kterými se zabývá i Světová zdravotnická organizace WHO, jednoznačně vyplývá vliv znečištění vzduchu na předčasná úmrtí a nemoci souvisejícím s oběhovým a dýchacím systémem.

Nová ISO norma 16890 tedy zavádí 4 skupiny filtrů, kde rozhodující je právě účinnost filtrace, která se zpřísňuje díky zvyšujícím se nárokům. Týká se filtrů skupin G,M a F a nahrazení těchto tříd skupinami:

  • Coarse
  • ePM10
  • ePM2,5
  • ePM1

Částice prachu se řadí do tzv. PM tříd, například ePM1 (aerodynamický průměr ≤ 1 µm). Zkratka PM – Particulate Matter = pevné částice, jemný prach, číslice zde a označení "e" = "eficiency" (účinnost) znamená:

Coarse – hrubé nečistoty

ePM 10 (≤ 10 µm) – pyl, prach

ePM 2,5 (≤ 2,5 µm)) – bakterie, houby

ePM 1 (≤ 1 µm) – viry, nanočástice

Obrázek znázorňuje zachycení částic v nose, hrdle, uložení v plicích a vstup do krevního řečiště.

Částice se vyskytují v různých velikostech, mnohé z nich jsou okem neviditelné. S novou normou ISO 16890 se zkouší schopnost filtru zadržet částice z celého spektra velikostí.

Kompletní informace a nabídku filtrů naleznete zde.

GARANCE 13 LET ZKUŠENOSTÍ