Rodinný dům Ladova

18.10.2019

Architektonické řešení vychází z charakteru lokality a možností minimálních investičních prostředků. Celkové objemové řešení je navrženo v podobě jednouchého kubického objemu, zasazeného do jižního svahu, s minimálním formováním hmoty ve vstupní části domu – předsazením střechy kryjící vstup a vjezd do domu.

Dispoziční řešení je založeno na osvědčených principech tzv. lodní dispozice, s podélnou komunikací v severní části dispozice a obytným příčným traktem v jižní části. Tento koncept zajišťuje ekonomické řešení stavebního programu, omezuje zemní práce, zejména ale zajišťuje základní principy nízkoenergetické stavby s jižní expozicí všech obytných místností.

Architektonické řešení vnějšího pláště stavby a kompozice hmot je navrženo střídmé, přiměřené, s minimem výrazových prostředků a materiálů, a to s cílem zajistit trvalou formální hodnotu stavby, imunní vůči aktuálním a tedy krátkodobým módním trendům.