Rodinný dům Hrušová

06.10.2017

Jedná se o jednopodlažní pasivní dům s přidruženou nevytápěnou hmotou garáže a krytého vstupu. Hmotová kompozice domu využívá značného terénního zlomu mezi příjezdovou cestou na západní hranici pozemku a převažujícím zbytkem pozemku mírně klesajícím k jihu. Zděná garáž částečně zapuštěná do terénu kryje přesahem vegetační extenzivní střechy rampu z lomového kamene stoupající ke vstupu do domu. Vstup je orientován na západní užší stranu pozemku tak, aby byl provoz domu co nejméně rušen nedalekým frekventovaným dopravním tahem. Západní fasáda je doplněna o panoramatické okno s vysokým parapetem, které z obytné místnosti otvírá průzor na nedaleký kopcovitý horizont.

Půdorysný tvar domu vychází z tvaru pozemku, jeho umístění těží z dlouhé otevřené jižní strany, zatímco severní stranu orientovanou k sousedovi ponechává pouze pro drobná podlouhlá okna koupelen a k přisvětlení kuchyně.

Hlavní obytná místnost domu navazuje na předsíň a díky venkovní terase podél celé jižní fasády, částečně zapuštěné do hmoty domu a propojené HS portálem v jídelnou, získává skrze velké prosklené plochy nejen tepelné zisky, výhled na zahradu, ale i celkový dojem z domu volně plynoucího do krajiny. Přesah střechy nad terasou bude doplněn o pojízdné stínící předsazené dřevěné prvky.

Spací část čítající ložnici, dva dětské pokoje a rodinnou koupelnu, navazuje na obytný prostor ve východní části domu a je tak uzavřeným soukromým celkem.

Rodinný dům je dřevostavba typu two-by-four s přídavným roštem, zateplená izolací z minerálních vláken. Jižní fasáda je opatřena provětrávanou fasádou s dřevěným svislým obkladem s olejovou lazurou, ostatní fasády jsou omítané tenkovrstvou omítkou v barvě světle šedé. Plochá střecha garáže je vegetační extenzivní, šikmá střecha je opatřena keramickou pálenou střešní krytinou v šedé barvě.

Architektonický návrh: Ing.arch.Barbora Šedová | Stavební část: Ing.arch.Barbora Šedová, Ing. Miroslav Čermák


Více o projektu zde.

Fotogalerie