Proč je důležité měnit vzduchový filtr?

26.07.2023

V našich domovech trávíme stále více času a o to důležitější je zajistit si právě v těchto prostorech zdravé a vyrovnané vnitřní klima. Pokud tedy chceme, aby náš vzduchotechnický systém plnil naše očekávání, dopřával nám v našich domácnostech čistý a svěží vzduch, je třeba se o tento systém také starat.

Na trhu jsou k dispozici i pokročilejší vzduchotechnické systémy a kompaktní jednotky, které jsou pomocí tepelných čerpadel schopny zajistit jak přípravu teplé vody v domácnosti, tak chlazení či ohřev přívodního vzduchu. Všechny vzduchotechnické jednotky, bez ohledu na jejich vnitřní konstrukci, pracují na stejném principu, kdy jsou pro nasávání vzduchu použity ventilátory. Ventilátor na přívodním potrubí nasává z vnějšího (venkovního) prostředí vzduch, který je pomocí distribučních elementů přiváděn do vnitřního prostředí.

Ventilátor na odvodním potrubí zase nasává vzduch z vnitřního prostředí a odvádí ho do vnějšího prostředí. Aby bylo možnost zachytit prach a jiné škodliviny, které jsou součástí nasávaného vzduchu, jsou před ventilátory nainstalovány vzduchové filtry. Každý vzduchový filtr je charakterizován svou účinností, která nám říká, kolik prachu z nasávaného vzduchu dokáže zachytit. Dle této účinnosti jsou následně zařazovány do různých filtračních tříd. S účinností filtru úzce souvisí tlaková ztráta filtru, která nám udává, jak moc velký odpor filtr v celém vzduchotechnickém systému způsobuje. Právě tuto tlakovou ztrátu musí ventilátor překonávat, aby nasál požadované množství vzduchu.

Aby byla zajištěna optimální funkce a životnosti vzduchotechnického systému, je nutné, aby se i samotný uživatel o svou jednotku staral a především dbal na pravidelnou kontrolu a výměnu vzduchových filtrů.

Pokud je totiž vzduchový filtr ponechám v jednotce několik měsíců bez kontroly, může docházet k jeho ucpávání a postupnému zmenšování plochy filtru, kterou je vzduch ventilátorem nasáván. Tímto se zvyšuje tlaková ztráta v celém systému a vzduchotechnická jednotka již není schopna nasát uživatelem požadované množství vzduchu. Proto musí reagovat a je nucena zvýšit otáčky ventilátoru, aby zvýšila jeho výkon. Celý systém tak začne spotřebovávat více elektrické energie, bude nucen pracovat dlouhodobě na vyšší výkon a podstatně se sníží jeho životnost. Během několika let takového provozu bude nutné počítat s drahými opravami, výměnou ventilátorů či nutností čištění vzduchotechnického potrubí v případě protržení ucpaného filtru.

filtr s nečistotami
filtr s nečistotami
použitý filtr po vysání
použitý filtr po vysání

Všem uživatelům vzduchotechniky tedy lze jen doporučit, aby pravidelně vzduchové filtry ve své vzduchotechnické jednotce kontrolovali a udržovali je v dobré kondici. K tomu postačí i vysátí filtru klasickým domácím vysavačem jednou za měsíc. Pokud už je povrch filtru tmavý a zachycený prach není možné z filtru odstranit, je nejvyšší čas na výměnu celého filtru.

Obecně se doporučuje provést výměnu přívodního filtru 2-3x ročně, v závislosti na kvalitě okolního prostředí. U odvodního filtru postačuje výměna 1-2x do roka.

Nejen nové filtry si můžete objednat na našem eshopu.

Zdroj: Ing. Martin Růčka