Pasivní dům v Podlesí

29.03.2017

Rodinný dům v Podlesí u Příbrami byl navržen jako souhra představ investora o vlastním bydlení, možností místa stavby a požadavků pasivního domu. Projekt probíhal v letech 2013-2014 a od letošního dubna probíhá vlastní realizace. V současné chvíli jsou dokončovány interiéry stavby a bude montována kompaktní jednotka. Dokončení se předpokládá na přelomu roku 2016-2017. "Pasivita" domu je ověřena certifikací od Passivhaus Institutu v Darmstadtu.

Dům se nachází v nově zastavovaném území na okraji obce Podlesí, kde jsou regulačním plánem předepsány sedlové střechy, což významně určilo výsledné architektonické řešení. Dům je umístěn u severovýchodní hranice pozemku. Blíže ke komunikaci je navržena garáž a další prostory nevytápěné části objektu. Tato část je přízemní, s plochou ozeleněnou střechou a je orientována rovnoběžně s ulicí, zachovává uliční čáru. Na vstupní přízemní část objektu navazuje samotný rodinný dům.

Dům je klasické koncepce, přízemní s podkrovím, se sedlovou střechou. Je vzhledem k nevytápěné části (a k ulici) pootočen o 35° tak, aby jeho hlavní fasáda společně se šikmou střechou směřovala k jihu. Toto uspořádání bylo zvoleno pro dosažení energeticky pasivního standardu objektu, tedy pro efektivní využití sluneční energie jak v samotném domě pro jeho provoz v podobě solárních zisků skrz jižní okna, tak i pro možné budoucí využití plochy sedlové střechy pro výrobu elektrické energie. Díky tomuto konceptu má objekt v budoucnosti možnost stát se energeticky nezávislým, nulovým nebo plusovým domem.

Stavba je založena na základových pasech s následnou hydroizolací a tepelnou izolací v tl. 28 cm v podlahovém souvrství.

Stěny jsou zděné z vápenopískových cihel 175 mm a jsou zateplené grafitovým fasádním polystyrenem v tl. 32 cm, který je pouze celoplošně lepen, bez mechanického kotvení, dále je aplikována difuzně otevřená strukturální omítka.

Stropní deska je železobetonová monolitická tl. 160 mm, s těžkou plovoucí podlahou.

Krov je nesen vrcholovou vaznicí, prostor mezi krokvemi je vyplněn foukanou celulózou v tl. 40 cm.

Okna jsou dřevohliníková typu Alphawin se zasklením 0,6/62%.

Hlavním zdrojem tepla je kompaktní jednotka PICHLER PKOM4, která zajišťuje řízené větrání s rekuperací tepla a pomocí vzduchových tepelných čerpadel ohřev vzduchu, ohřev teplé vody a letní přichlazení. Všechny hlavní technologie jsou tedy integrovány do jednoho zařízení o velikosti větší ledničky a navíc s jediným systémem regulace. Topný výkon jednotky je doplněn o topné podlahové kabely a lokální plynnule regulovatelné elektrické dohřevy integrované v koncových prvcích vzduchotechniky. Dalším inovativním a zároveň jednoduchým prvkem na stavbě je rozvod vody. Zde jsou použity víceplášťové ohebné trubky Rautitan s bezpečnými lisovanými spoji a nižším objemem vody v potrubí, což zvyšuje komfort při odběru teplé vody.

Projekt byl od samého počátku koncipován tak, aby byl splněn standard pasivního domu, což byl společný cíl stavebníka i autora projektu. V rámci ceny projektové dokumentace již byla zahrnuta certifikace v CPD, tato služba ale byla zrušena. Nejen z tohoto důvodu bylo rozhodnuto pro mezinárodní certifikaci u PHI, zpracovanou slovenským Institutem pro pasivní domy.

Architektonický návrh: Ing. Jiří Čech | Stavební část: PROMART stavební společnost, s.r.o.