Oprav dům po babičce fotovoltaika

11.09.2023

Zálohová dotace pro majitele starších domů, kteří zvažují komplexní rekonstrukci domu s cílem výrazně si snížit výdaje za bydlení. Úspěšní žadatelé zároveň získají možnost čerpat zvýhodněný úvěr ze stavebních spořitelen. Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1.lednu 2021. Pro naše zákazníky nabízíme také službu podání žádosti o dotaci se vším co k tomuto procesu patří, rychle, spolehlivě a vše pod jednou střechou. 

Podmínky a vyřízení dotace Oprav dům po babičce

Kdo může žádat o dotaci?

O dotaci Oprav dům po babičce můžete žádat, pokud jste: zletilá ekonomicky aktivní fyzická osoba, která je vlastníkem stávajícího rodinného domu. Žádost musí povinně obsahovat opatření v oblasti podpory A – zateplení, k tomuto opatření lze doplnit další opatření z ostatních oblastí podpory.

*Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena

 (i částečně formou záloh) po 1.lednu 2021.

Jak složité je papírování?

Papírování a neustálé dokládání dokumentů může být složité a časově náročné, ale protože u nás máme vše pod jednou střechou, naprostou většinu potřebných dokumentů zvládneme obstarat sami, díky tomu bude celé vyřízení dotace rychlejší a jednodušší. Od vás budeme potřebovat pouze pár podpisů a údaje pro vyplacení dotace rovnou na váš účet.

Jakou finanční podporu mohu díky dotaci získat?

Na řešení fotovoltaiky můžete získat až 200 000 Kč!

Dále můžete získat tyto bonusy:

Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce - 10% z celkové výše podpory pro vybrané obce, kraje a regiony, které naleznete zde.

Kombinační bonus - 10 000 Kč za každé opatření, v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření.

Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu - Bonus až do částky 30 000 Kč je poskytován k žádostem v oblastech podpory A nebo B s doloženým výpočtem environmentálního hodnocení, které získají nenulové bodové ohodnocení.

Rodinný bonus - Bonus je poskytován k žádostem v případech, kdy žadatel prokáže, že má ve své výchově nezaopatřené dítě. Výše bonusu je stanovena na 50 000 Kč za každé dítě v plné výchově žadatele a 25 000 Kč v případě střídavé nebo společné péče, a to v okamžiku podání žádosti.