Nová zelená úsporám fotovoltaika

11.09.2023

Dotace pro všechny majitele domů, kteří chtějí zlepšit své bydlení, pořídit čisté zdroje energie a ušetřit za vytápění a vodu. Dotace je poskytována pro výměnu zdroje v rodinném domě. Podpora schválené žádosti je Fondem poskytována až po realizaci příslušného opatření, a to bezhotovostním převodem finančních prostředků v Kč na dotační bankovní účet žadatele uvedený v AIS SFŽP ČR. V rámci jedné žádosti je možné žádat o podporu na více opatření. Podpořeny budou realizace uskutečněné po 1. lednu 2021

Pro naše zákazníky nabízíme také službu podání žádosti o dotaci se vším co k tomuto procesu patří, rychle, spolehlivě a vše pod jednou střechou.  

Reference

O dotaci NZÚ můžete žádat, pokud jste: vlastník stávajícího rodinného domu, nabyvatel nového rodinného domu, stavebník nového rodinného domu, můžete žádat také jako zájemce o koupi nového rodinného domu, pokud tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu.

* v rámci jedné žádosti je možné žádat o podporu na více opatření

Jak složité je papírování?

Papírování a neustálé dokládání dokumentů může být složité a časově náročné, ale protože u nás máme vše pod jednou střechou, naprostou většinu potřebných dokumentů zvládneme obstarat sami, díky tomu bude celé vyřízení dotace rychlejší a jednodušší. Od vás budeme potřebovat pouze pár podpisů a údaje pro vyplacení dotace rovnou na váš účet.

Jakou finanční podporu mohu díky dotaci získat?

Na řešení fotovoltaiky můžete získat až 200 000 Kč! 

Dále můžete získat tyto bonusy:

Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce - 10% z celkové výše podpory pro vybrané obce, kraje a regiony, které naleznete zde.

Kombinační bonus - 10 000 Kč za každé opatření, v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření.

Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu - Bonus až do částky 30 000Kč je poskytován k žádostem v oblastech podpory A nebo B s doloženým výpočtem environmentálního hodnocení, které získají nenulové bodové ohodnocení