Naše první fotovoltaická elektrárna slaví 13 let!

24.10.2023

Od svého založení v roce 2010 se naše společnost zavázala k udržitelnému přístupu k výrobě energie. Jako důkaz našeho odhodlání jsme vybudovali jednu z prvních fotovoltaických elektráren v Bystřici pod Pernštejnem s kapacitou 51 kWp, která se stala jednou z našich prvních referencí. Tato fotovoltaická elektrárna je v provozu již 13 let bez jakéhokoliv problému, což nám umožňuje, spolu s dalšími 1000+ realizací, oslavit úspěšnou éru v oblasti obnovitelné energie. Od té doby se neustále věnujeme projektům nejen fotovoltaiky a úspěšně pokračujeme ve snaze o zelenější a udržitelnější energetiku v komplexnějším směru. Od projekce, energetického managementu, FVE, tepelných čerpadel až pro vzduchotechniku a řízené větrání...

Naše první solární elektrárna v Bystřici je vybavena 220 fotovoltaickými polykrystalickými moduly od firmy TRINA a střídači od společnosti FRONIUS. Navzdory mnoha letům provozu tato elektrárna stále efektivně produkuje čistou energii a přispívá k ochraně našeho životního prostředí. A my pokračujeme v našem poslání vytvářet zelenější a udržitelnější energetickou budoucnost. 

Oslava 13 let: V září 2023 jsme měli tu čest oslavit 13. výročí provozu naší první fotovoltaické elektrárny na administrativní hale v Bystřici pod Pernštejnem. Tento významný milník je připomínkou naší dlouholeté cesty v oblasti obnovitelné energie a potvrzením toho, co všechno jsme za tuto dobu dokázali a přispěli ke zlepšení energetiky a ochrany životního prostředí.

Vedoucí v udržitelné energetice: Po spuštění naší první fotovoltaické elektrárny jsme nezůstali stát na místě. Naopak, s plným nasazením jsme se ponořili do světa obnovitelných zdrojů energie, rozvíjejíce řadu dalších inovativních projektů. Dnes působíme jako důležitý hráč na cestě k zelenější budoucnosti České republiky, aktivně redukujeme závislost na tradičních energetických zdrojích. 

Podpora obnovitelné energie: Vzhledem k dynamickému vývoji trhu obnovitelných zdrojů a státní podpoře, spolu s narůstajícími cenami energie, vidíme nové příležitosti v oblasti fotovoltaiky a obnovitelných zdrojích. Jsme odhodláni nadále přispívat k redukci skleníkových plynů a dodávání čisté, udržitelné energie pro Českou republiku.

Naše společnost se od doby vzniku soustředila na obnovitelné zdroje v čele s fotovoltaikou. Bohužel téměř dekádu nebylo téměř možné stavět větší FVE z důvodu STOP stavu ERU, masivní negativní komunikace politiků a zástupců ČEZu v médiích proti výstavbě FVE. Majitelé společností nechtěli být negativně vnímáni jako tzv. "Solární baroni". Z tohoto důvodu jsme se po ukončení stop stavu soustředili na menší střešní instalace rodinných domů, provozoven, hotelů apod. Tato situace se v poslední době zcela obrátila, a to výraznou podporou ze strany státu v rámci dotací od MPO pro podniky. Došlo k zjednodušení procesu dotace MPO a další faktor smysluplnosti instalací FVE elektráren s dotací, ale i bez je výrazné zdražení energií, které výrazně snížilo roky návratnosti FVE projektu.

Radek Peška

ředitel společnosti

Během uplynulých 13 let v oblasti fotovoltaiky jsme shromáždili mnoho cenných zkušeností a postavili solidní základy pro naše budoucí projekty. Naši první fotovoltaickou elektrárnu si ceníme jako milník, který nás motivoval k dalšímu vývoji a hledání nových řešení v oblasti obnovitelné energie. Na základě našich zkušeností a poznatků si klademe za cíl nejen pokračovat v našem dosavadním směřování, ale také hledat inovativní metody a technologie pro ještě efektivnější využití obnovitelných zdrojů. Věříme, že díky naší konzistentní práci a vizi můžeme v budoucnosti přispět k vytváření energeticky soběstačných komunit a přispět k snižování dopadů klimatických změn.

Fotogalerie