Mateřská škola Moravské Budějovice

22.10.2020

Celková kapacita zařízení je 50 dětí, které mají k dispozici 2 třídy a učebnu.

Objekt je proveden jako jednopodlažní, s podsklepenou terasou, lichoběžníkového půdorysu a se sedlovou střechou. Při jižní straně budovy navazuje terasa, zastíněná dřevěnou konstrukcí. Suterén pod terasou je určen jako sklad herních prvků a zahradního nářadí. Zahrada je přístupná z terasy přes venkovní schodiště. Zbývající část propojení terasy a zahrady tvoří svah, který je využit pro dětské herní prvky.

Hlavní vstup do objektu je řešen ze severní strany z ulice Komenského. Před budovou je navržena rozptylová plocha. Do objektu se vchází hlavním vchodem přes zádveří. Ze vstupní haly jsou přístupné šatny pro žáky, WC pro návštěvníky, technická místnost, učebna a služební chodba. Služební chodba napojuje vstupní halu na výdejnu jídel, šatnu a WC zaměstnanců, úklidovou místnost a boční vstup pro zaměstnance. Herny žáků jsou orientovány v jižní části stavby s výhledem do zahrady a vstupem na terasu. Herny jsou dále napojeny na samostatné WC a šatny. Sklad pod terasou je přístupný ze zahrady a boční přístupové cesty.


Fotogalerie