Jednoduchá instalace s inteligentním řízením 

Bez nutnosti výměny bojleru

Optimální nejvýkonnější konfigurace

Doporučení počtu 4-6 panelů přizpůsobujeme vašim individuálním potřebám s výkonem v rozmezí 2-3kWp. Díky tomu lze dosáhnout vyššího výstupu energie i za méně příznivého počasí, což vede k výrazným úsporám elektrické energie a zvyšuje roční výkonnost celého systému.

Automatizovaný systém přepínání při nepříznivém počasí na napájení ze sítě 230V

Bezpečná montáž elektro specialistů s revizní správou a všemi patřičnými dokumenty

Jednoduchá instalace v jeden den s minimálními stavebními úpravami včetně střešní instalace

SWISS SOLAR jako švýcarský výrobce panelů poskytuje záruku na výkon po dobu 30 let, která platí v rámci Evropy. SWISS SOLAR nabízí nejvýkonnější solární moduly s maximální účinností až 21,57 %.


Podrobná specifikace jednoho ze zařízení, které instalujeme

Solární regulátor MPPT GETI GWH01 4kW (pro fotovoltaický ohřev vody)

Měnič umožňuje přímé použití systémů fotovoltaických panelů pro napájení odporových topných zařízení, jako jsou elektrokotle, topidla, topné rohože, ohřev vody atd. Je navíc vybaven i AC vstupem, který umožňuje připojení invertoru k síťovému napětí a ohřev vody i v době, kdy je sluneční záření pro ohřev nedostačující.

Po instalaci bude regulátor MPPT fungovat inteligentně. Solární energie je prioritním zdrojem, když je solární energie nedostatečná, regulátor automaticky přepne napájení zátěže na veřejnou AC síť.

Hlavní vlastnosti

 • Technologie sledování maximálního bodu výkonu
 • Účinnost >99 %
 • Pokročilý řídicí čip DSP, inteligentní řízení
 • Vysoké napětí 350Vdc max.
 • Nízká spotřeba energie
 • Nízká pracovní teplota
 • Krytí IP65

Jednoduchý systém. Vyžaduje pouze připojení příslušného počtu fotovoltaických panelů o max. výkonu 4000 W s provozním napětím 160 ~ 350V DC, síťovému napětí 230C AC a propojení s odporovou zátěží, např . elektrický ohřívač, elektrický bojler, topné spirály, podlahové vytápění apod.

Invertor GETI GWH01 je vybaven LED diodovým panelem, který uživatele informuje o stavu v jakém se invertor aktuálně nachází:

 • indikace ohřevu vody z FV panelů
 • indikace ohřevu vody ze sítě 230V AC
 • indikace provozu
 • indikace chybového stavu

Stejnosměrný proud generovaný v panelech, který nelze přivádět přímo do topných zařízení, se v měniči přeměňuje na střídavý proud, který lze použít k napájení topných zařízení.

Maximální výkon systému je 4000 W. Invertor má prioritní vstup z fotovoltaických panelů a při nedostatku slunečního záření bude ohřev vody napájen ze síťového napětí 230V AC.

Technologie sledování bodu maximálního výkonu (MPPT)

Technologie sledování bodu maximálního výkonu dokáže detekovat výkon generovaný solárním panelem v reálném čase a modulovat proudový odběr tak, aby byla v každém okamžiku zajištěna maximální výtěžnost energie ze solárního pole. Tento proces automaticky realizován prostřednictvím řady výpočtů v procesoru.

Jak je u regulátoru zajištěno galvanické oddělení od distribuční sítě?

Solární regulátor Geti je sítí pouze zálohovaný, má v sobě přepínací relé, které jeho výstup připojí buď na obvod měniče, nebo přímo na síť, aby se pro síť stal průchozím (tzv. bypass). Protože jsou oba zdroje napájení takto mechanicky oddělené, není možné, aby regulátor způsobil nepovolenou dodávku do sítě, tedy o PPP není potřeba žádat.

Jelikož spínání výstupu probíhá pomocí relé, regulátor napájí výstup buď čistě z panelů, nebo čistě ze sítě. Žádná vzájemná kombinace obou zdrojů není v jakýkoliv okamžik možná. Z tohoto důvodu není potřeba ani řešit spínání HDO (N0%).


Stručně o dotaci NZÚ Light

Od 2. května 2023 je NZÚ Light rozšířena o podporu fotovoltaických systémů určených pro ohřev vody. Vyčleněná částka je 6 mld Kč (přes 44% je již vyčerpáno).

Kolik získáte díky dotaci NZÚ Light? 

 • 90 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody s výměnou bojleru
 • 60 000 na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody využívající stávající bojler
 • Finanční prostředky možno čerpat předem – zálohou
 • Podporována opatření provedená po 12. září 2022
 • Žádat můžete i v případě, že jste již podali žádost o dotaci nebo získali dotaci na zateplení a výměnu oken a dveří z NZÚ Light

Kdo může žádat o dotaci? 

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě.

Kolik běžná domácnost ušetří? 

Průměrná úspora na nákladech spojených s ohřevem teplé užitkové vody se typicky pohybuje v rozmezí 70-80% původní spotřeby. Výše úspor je samozřejmě individuální a v současné době se pro různé domácnosti pohybuje v intervalu od 8 000 Kč do 14 000 Kč každý rok!

Proč instalaci právě od nás?

S více než 13 lety zkušeností na trhu a tisícem referencí, včetně spolupráce s významnými zákazníky, nejsme na poli realizace projektů žádní nováčci. Naše práce se rozprostírá napříč Českou republikou, a díky naší vynikající kvalitě a odbornému know-how jsme vyhledáváni zákazníky i ze zahraničí. Máme na svém kontě úspěšné realizace nejen ze Slovenska, ale i z Německa a Rakouska. 

Jako jediná společnost v ČR přinášíme několik variant instalací, včetně česko-slovenského inovačního systému, doplněného o moderní bojler značky Dražice. Doporučení počtu panelů přizpůsobujeme vašim individuálním potřebám s výkonem v rozmezí 2-3kWp. Díky tomu lze dosáhnout vyššího výstupu energie i za méně příznivého počasí, což vede k výrazným úsporám elektrické energie a zvyšuje roční výkonnost celého systému. 

Na co si dávat pozor?

Na trhu se nyní objevuje čím dál více nabídek instalací zařízení pracujících v tzv. "ostrovním systému". Tyto systémy nejsou připojeny k běžné síti 230V. Při nedostatečného osvětlení  solárních panelů (když není osvit slunečního záření dostatečný) může dojít k tomu, že nebude zajištěn dostatečný ohřev vody. V takových situacích se zákazníci často ocitnou v situaci, kdy musí buď ručně přesměrovat přívodní kabel do funkční zásuvky s napájením 230V, nebo čelit nedostatku stabilně ohřáté vody. Příkladem těchto zařízení jsou ECO Solar Boost či Green Boost Solar. Ačkoliv mohou splňovat kritéria pro dotaci NZÚ light, fungují výhradně v ostrovním režimu. 

GARANCE 13 LET ZKUŠENOSTÍ