Upravit stránku

Rekuperace netopí, správněji pasivní rekuperace netopí. Na obrázku je schéma cirkulačního způsobu ohřevu teplého vzduchu. Aby bylo možné zajistit dostatečné vytápění, je vzduch z místností opakovaně proháněn ohřívačem ve větrací jednotce (podobně jako u fénu na vlasy). To má za následek ohřívání všech místností na stejnou teplotu, nelze v  případě potřeby topit jen v jedné místnosti a je předpoklad šíření zápachu celým objektem. Tento systém rekuperační jednotky nepoužívají. Bohužel velmi často požadují majitelé krbů rozvod tepla do jednotlivých místností větracím systémem. To není dobré řešení, důvody jsou stejné jako u vytápění vzduchem (stejné teploty, špatná regulace). Zásadně nespojujte větrací a otopný systém.

Při instalaci vzduchotechnických rozvodů se nabízí jejich využití nejen pro větrání, ale také pro vytápění. Toto řešení však má svá úskalí. Většinou se předpokládá, že se bude ohřívat přívodní vzduch přímo v jednotce, zákonitě je pak do všech místností vháněn stejně teplý vzduch a ve všech místnostech je stejná teplota. Při sledování televize v obývacím pokoji stejně jako v ložnici. Většinou nechodí všichni obyvatelé spát v jeden okamžik, rozdílný rozvrh dne mají děti a dospělí, a tak nejde jednoduše regulovat celkovou teplotu termostatem. Ubrat množství přiváděného vzduchu? To také není správná cesta. Množství vzduchu by bylo potřeba naopak z hygienických důvodů spíše zvýšit. Může se stát, že velký dům je po určitou dobu obýván jen jedním nájemníkem, centrální horkovzdušné vytápění nám však vytápí i místnosti neobývané a to pořád stejným výkonem.

Nedoporučujeme instalovat pouze větrací systém kombinovaný s vytápěním bez lokálních zdrojů tepla v místnostech. Centrální ohřev přívodního vzduchu by měl být jen podpůrný.
Nahoru