Upravit stránku

Nahlášení reklamace

Pro vyřízení reklamace dle reklamačních podmínek prosíme o vyplnění formuláře viz níže. Reklamaci není možné vykonat bez předchozího objednání pomocí tohoto formuláře, který nám zároveň poskytne základní informace pro naše servisní techniky. Reklamační lhůta začíná dnem převzetí zařízení na adrese společnosti, nebo výjezdem na místo provozu daného zařízení.

  • Kontaktní údaje
  • Adresa umístění zařízení / montáže
  • Údaje o reklamaci
  • číslo faktury
  • vyplnit např. rekuperační jednotka Pichler LG 150
  • Prosím popište povahu závady, situace, které závadě předcházely, četnost a důsledky závady, chybová hlášení…
  • K vyplněnému formuláři prosím připojte:
  • Veškeré Vámi sdělené údaje budou využity pouze pro vnitřní potřebu firmy Evora CZ, s.r.o. a v žádném případě nebudou poskytnuty třetí osobě dle zákona č. 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů, a to pouze k čelu, ke kterému byly získány. Vaše údaje, jakožto zákazníků, budeme zpracovávat na základě právního titulu “Oprávněný zájem” po dobu vyřízení reklamace a dále po dobu 3 roky.
    Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.
Nahoru