Upravit stránku
Většina obyvatelstva stráví v průměru více než 90 % života uvnitř budov. Právě proto je velmi důležité zajisti dávkování čerstvého vzduchu. Právě ve školních třídách a školkách, kde je omezená možnost regulovatelného větrání a vysoký počet přítomných žáků, může už po krátkém čase snadno dojít k překročení mezních hodnot koncentrace škodlivých látek v ovzduší a právě to může mít za následek nejrůznější poruchy nálady a vést k vážným potížím a onemocněním. Jejich původcem je špatné ovzduší a vydýchaný vzduch v místnosti. Ohroženy jsou především rizikové skupiny, jako např. děti, které často reagují citlivěji. Větrací jednotka s rekuperací vzduchu zajistí v místnosti příznivé ovzduší, které prospěje zdraví dětí a přispěje ke zlepšení jejich školního výkonu.

Jak kvalitní je vzduch v našich školách, školkách a družinách?

Problém špatného vzduchu ve třídách není jen předmětem subjektivních stížností žáků a učitelů, kterých se týká, ale mezitím již i problémem, kterým se zabývají přední odborníci ve výzkumech  a studiích. Vliv obsahu CO2 (oxidu uhličitého) na schopnost soustředění žáků je nesporný – při překročení hodnot nad 1000 ppm (nebo 0,1 objemu. %) schopnost myslet  a soustředit se pomalu snižuje, od 1500 ppm opravdu citelně. Ve školních třídách jsou ale hodnoty CO2 2000, 3000 ppm zcela běžné. Byla už dokonce naměřena i maxima dosahující „kritických“ 6700 ppm. V tomto případě se již nedá hovořit o sníženém soustředění, ale spíše o bezprostředním vlivu na zdraví. V případě  kdyby jsme ale chtěli spolehlivě dosáhnout vysoké kvality vzduchu pomocí větrání otevřenými okny, musela být všechna okna neustále otevřená nebo alespoň pootevřená. Efektivní vytápění za nízkých venkovních teplot by v takovém případě bylo nemožné, vysoká spotřeba energie by byla navíc opravdu finančně náročná.

Nahoru