Upravit stránku

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR.

Dovolte mi, abychom vás informovali v souladu s nařízením GDPR,  jak zpracováváme vaše osobní údaje a o vašich právech.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů je popsáno, jaké vaše údaje požadujeme a používáme, k jakému účelu tak činíme a jakým způsobem vaše údaje chráníme.

Toto prohlášení platí zejména pro internetovou prezentaci, kterou lze spustit na adrese www.evora.cz a www.evora.sk. Upozorňujeme, že odkazuje na další internetové prezentace koncernu, pro které mohou platit odlišná pravidla týkající se ochrany osobních údajů.

Jméno a adresa správce a zpracovatele osobních údajů zodpovědného za zpracování osobních údajů:
Evora CZ, s.r.o., se sídlem: Kobylnická 894/8664 51 Šlapanice, tel.: +420 530 33 11 77, email: info@evora.cz.

 

Informace, které od vás shromažďujeme

Informace, které nám sdělíte

1. v kontaktním formuláři

Naše internetová stránka obsahuje kontaktní formuláře, které lze použít pro navázání kontaktu s námi. Údaje zadané do kontaktního formuláře jsou uloženy pro účely zpracování nebo navázání kontaktu s osobou, která o kontaktování požádala. Nedochází k předávání těchto osobních údajů mimo společnost Evora. Právním základem je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b) základního nařízení EU o ochraně osobních údajů resp. čl. 13 odst. 1 švýcarského spolkového zákona o ochraně údajů (orig. zkr. DSG)

2. v jiném případě

Vaše osobní údaje získáváme také na základě vašeho zájmu o bližší informace k našim výrobkům či požadavku na zpracování cenové nabídky, vašeho zájmu o odborná školení a prezentace našich výrobků a úkonů souvisejících s vaší účastí na těchto školeních či prezentacích. V těchto případech využíváme Vaše osobní údaje pouze v míře nezbytné pro úkony související s výše uvedenými situacemi a také k marketingovým účelům, tzn. zejména pro zasílání novinek a informací o produktech a pro účely interních statistik.

Informace, která získáváme při používání našich služeb

1. Cookies

Naše internetová stránka používá tzv. soubory cookies, což jsou malé textové soubory, které jsou uložené na vašem počítači. Cookies se na internetu běžně používají a umožňují webovým stránkám/portálu rozpoznat zařízení uživatele, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální osobu, která počítač používá. Soubory cookies shromažďují informace přes vaší adresu IP, o čase a trvání vaší návštěvy, o četnosti vašich návštěv, a z které stránky jste přišli a kdy odešli. Tyto technologie nám poskytují zpětnou vazbu o tom, kterou část stránek navštěvujete, takže můžeme posuzovat efektivitu stránek a přinést vám více informací uživatelsky přívětivých.

Doba trvání uložení souborů cookies se liší. Právním základem je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f) základního nařízení EU o ochraně osobních údajů resp. čl. 13 odst. 1 DSG.

Aktivaci souborů cookies naší internetovou stránkou můžete kdykoliv zrušit pomocí příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče a tím vyjádřit trvalý nesouhlas s aktivací souborů cookies. Kromě toho lze již aktivované soubory cookies kdykoliv vymazat pomocí internetového prohlížeče nebo jiného softwarového programu. Takovou možnost poskytuje každý běžný internetový prohlížeč.

Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, naleznete na webových stránkách www.allaboutcookies.org. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies nepřijímal. Vezměte však prosím na vědomí, že to může ovlivnit Vaši schopnost využívat služby, které poskytujeme.

2. Informace o zařízení​

Shromažďujeme informace o konkrétním zařízení a jeho běhovém prostředí (např. operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, typ a verze prohlížeče).

3. Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

 

Účel a délka uchovávání informací

Informace, které o vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vám poskytli naše služby a další podporu při jejich využívání, upozornili vás na změny v našich službách a abychom naše služby vylepšovali. Tyto informace rovněž můžeme použít k tomu, abychom vás informovali o dalších službách a produktech, které nabízíme a které doplňují ty, které jste již objednali nebo na které jste se dotazovali.

Konkrétně se jedná o tyto případy:

  • Kontaktní údaje, které vyplníte na našem webu v kontaktních formulářích, použijeme pro zpětnou odezvu a další komunikaci s Vámi. Nebo pokud nás kontaktujete přes další komunikační kanály: telefon či Facebook, tak si Váš kontakt (telefonní číslo, URL profilu…) uložíme a použijeme pro další komunikaci. Tímto vzniká zákonný důvod “Souhlas se zpracováním osobních údajů”, na základě kterého budou osobní údaje uchovávány po dobu 1 roku.
  • Objednáte naše služby či produkty, budeme vaše údaje jakožto zákazníků zpracovávat na základě právního titulu “Oprávněný zájem” po dobu vyřízení objednávky a dále po dobu 3 roky. Po tuto dobu máte nárok na vypovězení tohoto nároku. A dále na základě právního titulu “Splnění právní povinnosti” budeme vaše údaje jakožto zákazníků zpracovávat pro účetní účely po dobu definovanou platnou legislativou (např. faktura s DPH po dobu 10 let).
  • Uzavřete s námi smlouvu dle zákona, kdy vzniká právní titul “Plnění smlouvy”, budeme údaje uchovávat pro účely uzavření smlouvy a schopnost plnění smlouvy po dobu právních závazků uvedených ve smlouvě a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

 

Jaká máte práva

Máte-li pochybnosti o tom, že vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení nebo o nápravu závadného stavu.

Pokud jste na tomto webu vyplnili poptávkový formulář nebo odeslali dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, můžete požádat o:

  • poskytnutí informací o rozsahu osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli.
  • odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.
  • opravu údajů, doplnění
  • omezení zpracování údajů

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

 

Kde uchováváme vaše data

Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru​(„EHP“).

K ukládání dat využíváme služby poskytovatele hardwaru, síťového připojení a datového uložiště. S tímto poskytovatelem máme uzavřenou veškerou potřebnou smluvní dokumentaci, která je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými opatřeními k zajištění důvěrnosti a zabezpečení vašich osobních údajů.

Přesto bychom vás rádi upozornili, že přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit vaše osobní údaje chránit, bezpečnost údajů přenášených přímo vámi na naši stránku zaručit nemůžeme.

 

Změny našich zásad osobních údajů

V souvislosti s dalším rozvojem našich webových stránek se může stát, že budou zapotřebí dodatky k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách ochrany osobních údajů učinit, budou publikovány na této stránce a bude-li to vhodné, upozorníme vás na ně e-mailem. Kontrolujte prosím často tyto stránky, abyste se dozvěděli o všech aktualizacích a změnách našich Zásad ochrany osobních údajů.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Evora CZ, s.r.o.  veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Evora CZ, s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
Nahoru