Upravit stránku

Při pasivní rekuperaci se vzduchem odpadním přes stěny výměníku ohřívá vzduch přívodní. Účinnost tohoto přenosu se udává v % a je jedním z hlavních ukazatelů kvality rekuperační jednotky.

Nesmíme však zapomínat na to, že rekuperace znamená zpětné získávání tepla. Abychom mohli teplo zpětně získávat, musíme mít primární zdroj. Bez vnitřního zdroje, kterým mohou být vedle klasického topení i další pasivní zisky (sluneční svit, teplo uvolněné při vaření, teplo z domácích spotřebičů, osob…), by k rekuperaci nemohlo docházet.

Nahoru