Upravit stránku

Konečně si začíná čím dál více stavebníků uvědomovat, že se moderní stavby bez řízené ventilace neobejdou, že kompaktně uzavřené a dokonale utěsněné objekty ekonomicky již není možné vyvětrat pouze okny a že instalací větrací jednotky lze účinně zamezit rosení oken a vzniku plísní. Otázkou už tedy není, zda řízená ventilace s rekuperací do domu patří nebo nepatří – zásadnější je jakou jednotku z nabídky vybrat.

V  tomto článku se budeme věnovat centrálním jednotkám, které si stavebník vybírá ještě před zahájením stavby nebo před plánovanou rekonstrukcí. Kdo už má hotovo a nechce se mu rozbíjet dokončený interiér budováním rozvodů vzduchotechniky, nalezne řešení zde. Zásadním faktorem pro výběr ventilačního systému jsou většinou finance. Cena vzduchotechnických rozvodů je prakticky pro většinu jednotek stejná. O něco málo nákladnější jsou rozvody sloužící i pro chlazení, takové rozvody jsou více izolované a mají tak i menší ztráty během dopravy předehřívaného vzduchu v topném období. Celkovou cenu tedy nejvíce ovlivní výběr samotné jednotky.

Nejlevnějším řešením je pořízení větrací jednotky s pouze pasivní rekuperací, která zajistí základní funkci – větrání. Taková jednotka se prakticky nepodílí na vytápění (pomineme-li efekt rekuperace). Splní ventilační účel a cena pro běžný nízkoenergetický domek 4+1 o rozloze 120m2 nepřesahuje 50.000 Kč. Zbývá levně zajistit zdroj TUV (př. boiler) a vytápění (př. přímotopná el. tělesa). Jsou přímotopy v dnešní době drahá energieAno. Bereme-li v  úvahu nízkoenergetický nebo pasivní dům, investovali jsme zvýšené finance do nízké spotřeby energie a pokud spotřebováváme málo, nevyplatí se další zvýšené investice do provozně levných zdrojů vytápění. Nejlevnější dotované tepelné čerpadlo s veškerým příslušenstvím, radiátory, rozvodné trubky, čerpadla, ventily..atd. stojí tolik, že investice se přímotopům úsporou na ročním vytápění při tak malých spotřebách vyrovná za 17-20 let.

Rozhodneme-li se pro středně investičně nákladné řešení, musíme počítat s částkou za jednotku kolem 100 tis. Kč. Co získáme? Získáme ekonomičtější a efektivnější větrací zařízení s aktivní rekuperací. To znamená, že s teplem z rekuperátorů lze lépe hospodařit a máme možnost velmi úsporného ohřevu TUV. Ohřev vody klasickým způsobem se podílí na celkové roční spotřebě energie za teplo u  běžných domů cca 25%, u nízkoenergetických a pasivních domů to bývá okolo 50%. Výběrem nejvyšší a také na vstupní investici nejnáročnější řady jednotek můžeme získat zařízení, které bude větrat, ohřívat TUV, ale také chladit a topit. Takové zařízení typu Pichler PKOM4 Classicdokáže vše najednou a nezabere v domě příliš místa (jen jako větší lednice).

Závěr: Jak jsem již v úvodu uvedl, většinou jsou rozhodují finance, nehleďme však na větrací jednotky jen jako na úsporná zařízení, uživatel získává v novém domě zcela jedinečný komfort, zdravý vzduch a nemá potíže s plísněmi a  zarosenými okny.

Nahoru