Upravit stránku
  • Kontaktní údaje
  • Adresa umístění zařízení / montáže
  • Údaje o servisu
  • vyplnit např. rekuperační jednotka Pichler LG 150
  • Prosím popište povahu závady, situace, které závadě předcházely, četnost a důsledky závady, chybová hlášení…
  • K vyplněnému formuláři prosím připojte:
  • Veškeré Vámi sdělené údaje budou využity pouze pro vnitřní potřebu firmy Evora CZ, s.r.o. a v žádném případě nebudou poskytnuty třetí osobě dle zákona č. 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů, a to pouze k čelu, ke kterému byly získány. Vaše údaje, jakožto zákazníků, budeme zpracovávat na základě právního titulu “Oprávněný zájem” po dobu vyřízení reklamace a dále po dobu 3 roky.
    Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.
Ceníky pro pravidelný servis:
Nahoru