Upravit stránku
Na první pohled se zdá až nemožné, aby se odpadním vzduchem dostatečně ohřála voda nebo přivedený čerstvý vzduch. Jak to funguje?

Na Hx diagramu, který ukazuje obsah energie obsažené ve vzduchu v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti, si zvolíme pokojovou teplotu např. 21°C. Je vyznačena silnou červenou čárou. Křivka pak značí relativní vlhkost, v našem případě je to něco přes 60% (čím větší vlhkost, tím více se dá se vzduchu získat). Ohřátý dům na zmiňovaných 21°C je, ale potřeba vyvětrat. Do větrací jednotky začneme vhánět čerstvý chladný vzduch o teplotě -5°C. Pokles teploty nám ukazuje modrá šipka.

Díky rekuperaci se v ten samý okamžik začne přiváděný vzduch odpadním vzduchem ohřívat a teplota začne zase stoupat, jak ukazuje fialová šipka, k naší zvolené pokojové teplotě 21°C. Kdyby rekuperační jednotka měla 100% účinnost, dosáhla by maximálně k červené čáře. Žádná jednotka takovou účinnost nemá, ale abychom neurazili nějakého výrobce, počítejme, že se k červené čáře těsně přiblíží. Tady, ale pasivní rekuperace končí. Tenké červené čáry vyznačují, kolik je energie ve vzduchu za dané relativní vlhkosti a teploty. Pro zvýraznění našeho zvoleného příkladu je použita žlutá čára. Zelená šipka nám pak ukazuje množství energie, kterou je ještě možno využít, a kterou pasivní rekuperace nechává ladem. To je přesně ta energie, kterou ohříváme vodu nebo přívodní vzduch. Tedy nic navíc, je to energie, kterou jsme do vzduchu získali okny pasivním ohřevem od slunce, topením, ale také při žehlení, vaření, pohybu osob atd., a kterou bychom bez tepelného čerpadla v jednotce efektivně nevyužili.

Závěr: Pomocí aktivní rekuperace plně využíváme energetický potenciál obsažený v odpadním vzduchu.
Nahoru