Upravit stránku

Prvky podlahového vytápění DEVI jsou schváleny pro použití v domech, bytech a dalších zařízeních. Bezpečnost je zajištěna vysokou kvalitou, spolehlivou konstrukcí kabelů a instalací v souladu s platnými stavebními normami.

Žíly topného kabelu jsou izolovány nejprve vrstvou izolace a pak je celý kabel opatřen ochranným opletením pro připojení k doplňkové ochraně. Nakonec je kabel chráněn vnější vrstvou izolace.

Topná rohož Devimat™ je odolná proti vodě a je vybavena ochranným opletením umístěným pod vnějším pláštěm, které  je připojeno na doplňkovou ochranu.

Podlahové vytápění DEVI je vyrobeno podle mezinárodních norem IEC, což zajišťuje, že každý uživatel je chráněn platnými normami.

 

Elektromagnetické pole

V  této oblasti bylo provedeno mnoho nezávislých výzkumů, ale i přes velký počet studií, neexistuje žádný důkaz o možnosti jakéhokoliv zdravotního rizika

Z tohoto důvodu není možné stanovit maximální expoziční limit, kterému můžeme být vystaveni bez nebezpečí vzniku poškození zdraví. V souvislosti s navrhovanými limity jsou naše hodnoty denní expozice velmi nízké.

 

Měření

V  níže uvedené tabulce jsou hodnoty magnetického pole topných kabelů v podlaze porovnány s hodnotami dalších často používaných elektrických spotřebičů.

Z tabulky je zřejmé, že, úroveň magnetického pole kolem topného kabelu je na stejné nebo nižší hodnotě jako u ostatních elektrických spotřebičů.

 

Unit    Distance    Value    Distance    Value
Deviflex®DSIG    6 cm    16µT    100 cm    0.8µT
Deviflex®DTIP    6 cm    0.04µT    100 cm    0.04µT
Deviflex®DSVF    6 cm    5.5µT    100 cm    0.16µT
Deviflex®DTVF    6 cm    0.4µT    100 cm    0.2µT
Zářivka, 40 watt    6 cm    73.2µT    30 cm    3.3µT
Transformátor, 12V/25 watt    6 cm    35.1µT    30 cm    0.7µT
PC, před obrazovkou    6 cm    0.9µT    30 cm    0.1µT
Holicí strojek    6 cm    940µT    30 cm    44µT
Lednička, 160 watt    6 cm    1.1µT    30 cm    0.2µT
Radio-budík    6 cm    11.4µT    30 cm    0.6µT
Nahoru